ตอบ

ปรากฎข้อผิดพลาดตังต่อไปนี้ขณะส่งข้อความนี้:
Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:
บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง

สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย มโนธรรม
 - 12 สิงหาคม 2017, 09:55:48 AM
ผู้เยาว์

 ก็สามารถซื้อได้    ก็บอกผู้ปกครองถึงเหตุผลและความจำเป็น  ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ครับ
ข้อความโดย boombayah
 - 28 มิถุนายน 2017, 05:22:41 AM
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 24 "สมแก่ฐานานุรูป" ครอบคลุมถึงการใช้จ่าย เพื่อซื้อของจำนวน 15000+ มั้ยคะ เป็นผู้เยาว์แต่จะซื้อของตามจำนสนเงินดังกล่าว โดยที่ ผปค. ไม่ยินยอม สามารถทำได้มั้ยคะ ของที่จะซื้อเป็นของที่จะนำมาใช้ในการฝึกซ้อมกิจกรรมของ รร. ค่ะ