เรียกร้องค่าเลี้ยงดู,ค่าอุปการะบุตร ไม่ฟ้องหย่า

เริ่มโดย TongUK, 17 พฤศจิกายน 2016, 07:37:23 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

TongUK

ดืฉันจดทะเบืยนสมรสสามีรับราชการทหารสามีจะมีเอาเพื่อนดิฉันมาแทนที่ ได้ทำร้ายร่างกายดิฉันถึงขั้รกระดูกหักด่าว่าเสียๆหายๆไล่ออกจากบ้านจะหย่ากับดิฉันเพราะกล่าวหาว่าเอาผู้ชายมามีไรกันในบ้าน ไม่ให้เงินเดือนดิฉัน ลูก2คนอยู่กับฉันที่บ้าน สามีไปอยู่ข้างนอกไม่มาดูแลใส่ใจลูก มาบ้านก็คอยหาเรื่องว่าจะไล่ฉัน ตบตีฉัน จะสิ่นเดือนแล้วสามีเป็นคนเบิกเงินจากธนาคารเกรงว่าถ้าผ่านกระบวนการทางกฎหมายจะนานดิฉันขอเข้าพบนายให้นายหรือเขียนจดหมายให้ออกคำสั่งให้ฉันรับเงินเดือนไม่ผ่านบัญชีธนาคารหรือไม่บอกกล่าวให้สามีให้เงินฉันทุกเดือนจได้หรือไม่

TongUK

ดืฉันจดทะเบืยนสมรสสามีรับราชการทหารสามีจะมีเอาเพื่อนดิฉันมาแทนที่ ได้ทำร้ายร่างกายดิฉันถึงขั้รกระดูกหักด่าว่าเสียๆหายๆไล่ออกจากบ้านจะหย่ากับดิฉันเพราะกล่าวหาว่าเอาผู้ชายมามีไรกันในบ้าน ไม่ให้เงินเดือนดิฉัน ลูก2คนอยู่กับฉันที่บ้าน สามีไปอยู่ข้างนอกไม่มาดูแลใส่ใจลูก มาบ้านก็คอยหาเรื่องว่าจะไล่ฉัน ตบตีฉัน จะสิ่นเดือนแล้วสามีเป็นคนเบิกเงินจากธนาคารเกรงว่าถ้าผ่านกระบวนการทางกฎหมายจะนานดิฉันขอเข้าพบนายให้นายหรือเขียนจดหมายให้ออกคำสั่งให้ฉันรับเงินเดือนไม่ผ่านบัญชีธนาคารหรือไม่บอกกล่าวให้สามีให้เงินฉันทุกเดือนจได้หรือไม่

TongUK

ดืฉันจดทะเบืยนสมรสสามีรับราชการทหารสามีจะมีเอาเพื่อนดิฉันมาแทนที่ ได้ทำร้ายร่างกายดิฉันถึงขั้รกระดูกหักด่าว่าเสียๆหายๆไล่ออกจากบ้านจะหย่ากับดิฉันเพราะกล่าวหาว่าเอาผู้ชายมามีไรกันในบ้าน ไม่ให้เงินเดือนดิฉัน ลูก2คนอยู่กับฉันที่บ้าน สามีไปอยู่ข้างนอกไม่มาดูแลใส่ใจลูก มาบ้านก็คอยหาเรื่องว่าจะไล่ฉัน ตบตีฉัน จะสิ่นเดือนแล้วสามีเป็นคนเบิกเงินจากธนาคารเกรงว่าถ้าผ่านกระบวนการทางกฎหมายจะนานดิฉันขอเข้าพบนายให้นายหรือเขียนจดหมายให้ออกคำสั่งให้ฉันรับเงินเดือนไม่ผ่านบัญชีธนาคารหรือไม่บอกกล่าวให้สามีให้เงินฉันทุกเดือนจได้หรือไม่
ดืฉันจดทะเบืยนสมรสสามีรับราชการทหารสามีจะมีเอาเพื่อนดิฉันมาแทนที่ ได้ทำร้ายร่างกายดิฉันถึงขั้รกระดูกหักด่าว่าเสียๆหายๆไล่ออกจากบ้านจะหย่ากับดิฉันเพราะกล่าวหาว่าเอาผู้ชายมามีไรกันในบ้าน ไม่ให้เงินเดือนดิฉัน ลูก2คนอยู่กับฉันที่บ้าน สามีไปอยู่ข้างนอกไม่มาดูแลใส่ใจลูก มาบ้านก็คอยหาเรื่องว่าจะไล่ฉัน ตบตีฉัน จะสิ่นเดือนแล้วสามีเป็นคนเบิกเงินจากธนาคารเกรงว่าถ้าผ่านกระบวนการทางกฎหมายจะนานดิฉันขอเข้าพบนายให้นายหรือเขียนจดหมายให้ออกคำสั่งให้ฉันรับเงินเดือนไม่ผ่านบัญชีธนาคารหรือไม่บอกกล่าวให้สามีให้เงินฉันทุกเดือนจได้หรือไม่

TongUK

ดืฉันจดทะเบืยนสมรสสามีรับราชการทหารสามีจะมีเอาเพื่อนดิฉันมาแทนที่ ได้ทำร้ายร่างกายดิฉันถึงขั้รกระดูกหักด่าว่าเสียๆหายๆไล่ออกจากบ้านจะหย่ากับดิฉันเพราะกล่าวหาว่าเอาผู้ชายมามีไรกันในบ้าน ไม่ให้เงินเดือนดิฉัน ลูก2คนอยู่กับฉันที่บ้าน สามีไปอยู่ข้างนอกไม่มาดูแลใส่ใจลูก มาบ้านก็คอยหาเรื่องว่าจะไล่ฉัน ตบตีฉัน จะสิ่นเดือนแล้วสามีเป็นคนเบิกเงินจากธนาคารเกรงว่าถ้าผ่านกระบวนการทางกฎหมายจะนานดิฉันขอเข้าพบนายให้นายหรือเขียนจดหมายให้ออกคำสั่งให้ฉันรับเงินเดือนไม่ผ่านบัญชีธนาคารหรือไม่บอกกล่าวให้สามีให้เงินฉันทุกเดือนจได้หรือไม่

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:
บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง