สิทธิครอบครอง/ปรึกษาทนาย โทร. ๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 05 มิถุนายน 2015, 04:12:35 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน บุคคลนั้นได้ซึ่่งสิทธิครอบครอง มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลอาจได้ซึ่งสิทธิครอบครองโดยผู้อื่นยึดถือไว้แทนก็ได้ มาตรา ๑๓๖๘ ผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการยึดถือเพื่อตน มาตรา ๑๓๖๙ ผู้ครอบครองนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าครอบครองโดยสุจริต โดยความสงบ โดยความเปิดเผย มาตรา ๑๓๗๒ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินเดียวกันสองคราว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นครอบครองติดต่อกันตลอดเวลา้วย
     สังเกตุ
   -การครอบครอง ไม่จำเป็นที่ผู้ครอบครองต้องอยู่ในทรัพย์สินด้วยลอดเวลา แต่การแจ้งการครอบครองที่ดินหรือขอออกนส๓หรือนำเจ้าหน้าที่ไปรังวัดหรือเสียภาษีบำรุงท้องที่ โดยผู้แจ้งไม่เคยเข้าครอบครองที่ดิน ย่อมไม่มีสิทธิครอบครอง
   -การครอบครองที่ดินระหว่างเป็นความกัน ถือว่าเป็นการครอบครองแทนผู้ชนะคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรืออาญา ผู้ครอบครอง(ผู้แพ้คดี)ต้องบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยังผู้ชนะคดีก่อน จึงจะเป็นการครอบครองเพื่อตน

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:
บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง