ใหม่ล่าสุดคู่มือเตรียมสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี2561

เริ่มโดย sheetthai01, 23 กุมภาพันธ์ 2018, 03:04:29 AM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

sheetthai01

โหลดคู่มือเตรียมสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี2561

##เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
##รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างดี###
###แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน###
#เก็งแนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
7 ความสามารถทางด้านเหตุผล
8 ความสามารถด้านภาษาไทย
9 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
10 ข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
12 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
13 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน  เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
MP3 - พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542โหลดฟรีแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

##รายละเอียดภายในประกอบด้วย สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน##
##รวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ผู้ที่สอบได้จริง##
##รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ผู้ที่สอบได้จริง กับการสอบข้อเขียนผ่าน
#เก็งแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดประกอบด้วย
1 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
5 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย  2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
14 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
MP3 - สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2โหลดPDFแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

##รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน##
##รวมแนวข้อสอบเก่าดีดี และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ผู้ที่สอบได้จริง##
##เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
8 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
11 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 แนวข้อสอบ พรฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
13 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน  เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม
MP3 - กฎ ก ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ ศ 2547[LOAD]คุ่มือเตรียมสอบนักวิชาการ (งานวิจัย) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

##เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น อธิบายเพิ่มความเข้าใจ พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย##
##หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา##
##จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม###เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการ (งานวิจัย) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
7 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
10 ถาม - ตอบ ทางด้านการวิจัย
11 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
12 การบริหารงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
MP3 - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ[[HOT]]แนวข้อสอบนักวิชาการ (งานบริหารพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

###รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างดี###
###สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ###
###แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน###
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการ (งานบริหารพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
6 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
7 ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑสถาน
8 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
9 ความรู้เรื่องโบราณคดี
10 ถาม-ตอบเรื่องพิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ
11 ความหมายและความสำคัญของโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
12 แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
13 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
MP3 - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ[[HOT]]คุ่มือเตรียมสอบนักวิชาการ (งานวิเทศสัมพันธ์) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++
++จะทำการออกข้อสอบตามระเบียบการของหน่วยงานราชการตรงประเด็น ชัดเจน ครอบคุม++
++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการ (งานวิเทศสัมพันธ์) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
3 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
4 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
5 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
6 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ
7 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
8 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations
9 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
10 การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
11 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


#แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี2561 ติดต่อมาที่
โทร : 0930921748 
LineID : 0930921748
LineID :  http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2
[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]


#หนังสือสอบเตรียมสอบมีให้เลือก 4 แบบ#
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ จำนวน 200-250 หน้า (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(4). หนังสือ พร้อม DVD +  Mp3  บรรยายเสียงและภาพ ราคา 2,500 บาท จัดส่งฟรี EMS


#สามารถติดตามติดตามข่าวสารการเปิดสอบ หน่วยงานต่างๆๆ พร้อมแนวข้อสอบทุกตำแหน่งได้ที่
##หนังสือแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ :https://www.goo.gl/U1Hddb]
##ติดตามข่าวสารการเปิดสอบ   : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/

คู่มือเตรียมสอบ(ทุกหน่วยงาน) : https://goo.gl/UepCT9
คลิกดูหนังสืออ่านสอบ : https://sites.google.com/site/khxsxbnganrachkarthiy/

รีวิวผลงานของลูกค้า#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้#แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี2561ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***
BY: https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/

richbet99

การเล่นคาสิโนออนไลน์ไม่ได้ทำให้รวยมีแต่จนกับจน

jom

**[[LOAD]]   
แนวข้อสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย สรุปสาระสำคัญ อัพเดตใหม่ล่าสุด

++ฉบับใหม่ เจาะลึกตรงประเด็น ครอบคุมที่ออกสอบ

++สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา เข้าใจง่าย แบบละเอียด

รายละเอียดประกอบด้วย
   
แนวข้อสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน + แนวข้อสอบ
8 สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
9 แนวข้อสอบความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
10 แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
11 แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
13 แนวข้อสอบเจิตวิทยา
14 แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

** Update   เจาะลึกทุกประเด็น ครอบคุมเนื้อหาที่ออกสอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย คำอธิบาย

** ออกบ่อย  รวมแนวข้อสอบที่ออกจริงออกบ่อยทุกปี เน้นๆเนื้อๆ คุณภาพ

** ติวเข้ม  สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจง่าย พร้อมเฉลย

** ครอบคุม  ครอบคุมเนื้อหาที่ประกาศสอบ รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ไว้ในเล่มเดียว
http://fm.lnwfile.com/_/fm/_raw/zv/dq/jg.jpg

 

 

หนังสือสอบ/ติวข้อสอบปีล่าสุด/คู่มือเตรียมสอบ/แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง

จัดเต็มรวมสุดยอดที่เด็ดเทคนิคการทำข้อสอบ/เฉลยแนวข้อสอบ

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า https://goo.gl/1VP24y

ติดตามข่าวการสอบราชการที่   https://www.facebook.com/1107839225915679/

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.หางานดีดี.com

 

** ข้อสอบมี 3 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)

2. หนังสือ+VCD ราคา 701 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ)

3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)

 

สั่งซื้อที่/ชำระเงินแล้วแจ้งสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่

โทร 087-1662989 (ศูนย์หนังสือสอบ)

LineID : @slq7061t

E-mai : jomdiizaa@gmail.com

------------------------------------

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้

เลขที่บัญชี : 031-8-14358-7  ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี : 986-3-99377-8  ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี : 551-442149-7  ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี :  บริษัท เอสพี ออนไลน์ จำกัด  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภท : บัญชีออมทรัพท์

------------------------------------

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:
มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง