ปลอมเอกสาร/ปรึกษาทนาย โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 04 สิงหาคม 2015, 04:58:27 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

คำพิพากษาฎีกาที่ 611/2557

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร"
ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าผู้ทำเอกสารปลอมสามารถทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับได้ดังนั้นการที่จำเลยปลอมบิลเงินสด โดยนำแบบพิมพ์บิลเงินสดมาเขียนกรอกข้อความมีสาระสำคัญว่าบิลเงินสดฉบับดังกล่าวออกโดยร้าน ย. เลขที่44/4 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเล่มที่ 009 เลขที่ 057 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ได้รับเงินจากบริษัท ป. เป็นข้าวผ้าพื้นสีขาวจำนวน 90 เมตรเป็นเงินจำนวน 3600 บาทและค่าผ้าพื้นสีดำจำนวน 90 เมตร เป็นเงิน 3600 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7200 บาท แล้วจำเลยลงลายมือชื่อผู้รับเงินปลอมใบบิลเงินสดดังกล่าว แม่เอกสารต้นฉบับจะไม่มีต้นฉบับอันแท้จริงของบิลเงินสดก็เท่ากับเป็นการปลอมขึ้นทั้งฉบับเพื่อให้เห็นว่าเป็นเอกสารที่ ได้ทำมาจากต้นฉบับที่แท้จริง การปลอมเอกสารตามกฎหมายหาใช่จำเป็นจะต้องปลอมจากเอกสารที่มีอยู่แท้จริงเสมอไปการทำของจำเลยก็เป็นการปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 แล้ว

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:
มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง