ผิดสัญญา/ปรึกษาทนาย โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 10 สิงหาคม 2015, 04:14:23 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 851 / 2544 แผ่นพับโฆษณาของจำเลยระบุว่าเริ่มก่อสร้างบ้านเรือนเดือนกันยา 2537 แล้วจะเสร็จปลายปี 2539 โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้พบแผ่นพับโฆษณาดังกล่าวได้พัฒนารูปแบบบ้านทำเลที่ดินและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะซื้อจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องก่อสร้างบ้านให้เสร็จภายในวันดังกล่าวเมื่อไม่ได้ก่อสร้างบ้านให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยา 2539 และได้ทำหนังสือถึงโจทก์ยืนยันว่าจากขอซักให้เสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 แต่จำเลยก็ก่อสร้างไม่เสร็จตามที่ขอขยายระยะเวลาออกไปโจทก์ย่อมมีสิทธิ์ไม่ชำระหนี้จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ตอบแทนโจทก์จึงไม่ผิดสัญญาการที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าได้ก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนา 2540 ซึ่งพ้นกำหนดเวลาที่จำเลยขอขยายการก่อสร้างออกไปจำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:
มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง