แก้ไขสัญญาประนีประนอมยอมความ/ปรึกษาทนาย โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 25 กันยายน 2015, 05:20:51 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6074 - 6075/2556
สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษาตามยอมนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคําพิพากษา อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงในสัญญาดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆ ซึ่งการพิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อย โดยพิมพ์คําว่าโจทก์เป็นจําเลยและพิมพ์คําว่าจําเลยเป็นโจทก์สลับกัน จําเลยจึงมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคําสั่งเพิ่มเติมขอแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.แพ่ง มาตรา143 วรรคหน่ึง และการแก้ไขข้อผิดพลาดเช่นนี้มิใช่เป็นเรื่องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้นอกเหนือไปจากที่โจทก์จําเลยตกลงกัน ทั้งหาใช่เป็นการกลับหรือแก้คําพิพากษาตามยอมเดิม ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 143 วรรคสองไม่

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:
บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง