ผ่อนค่างวดรถไม่ตรงเวลา/ปรึกษาทนาย โทร.๐๘๔-๖๔๐-๐๑๔๘

เริ่มโดย บ้านสุวรรณมณีทนายความ, 09 พฤศจิกายน 2015, 03:25:22 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

บ้านสุวรรณมณีทนายความ

ฎีกาที่2677/2547 ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 3 กำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อไว้ตามวันแห่งปฏิทินซึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 204 วรรค 2 หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมผิดนัดทันทีโดยไม่ต้องเตือนก่อน แต่โจทก์ชำระหนี้ล่าช้าไม่ตรงกำหนดจำเลยก็รับทุกครั้งมาโดยตลอด แสดงว่าโจทก์และจำเลยมิได้ถือเอากำหนดเวลาเป็นสาระสำคัญ แม้โจทก์จะไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกัน ก็ไม่ถือว่าโจทก์ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนก่อนตามบทบัญญัติดังกล่าว ในการบอกเลิกสัญญาจำเลยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 387 โดยจำเลยจะต้องกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายในระยะเวลานั้น ถ้าโจทก์ไม่ชำระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ จึงจะถือว่าโจทก์ผิดนัดและจำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อจำเลยไม่ได้กำหนดเวลาพอสมควรให้โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ผิดสัญญา
สัญญาเช่าซื้อข้อ 14 ที่ตกลงว่าในกรณีที่โจทก์ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดจำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ทันที โดยไม่คำนึงว่าจำเลยเคยผ่อนผันการผิดสัญญาเช่นนั้นมาก่อนนั้น การผ่อนผันการผิดสัญญาตามข้อสัญญาดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่จำเลยได้แสดงเจตนาผ่อนผันการผิดสัญญาครั้งก่อนๆโดยมิได้ยินยอมให้การผิดสัญญาในครั้งต่อๆไปได้ด้วย แต่กรณีที่โจทก์และจำเลยปฏิบัติต่อกันตลอดมาโดยไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ มิใช่กรณีที่จำเลยยอมผ่อนผันการผิดสัญญาให้แก่โจทก์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มีสิทธิที่จะยึดรถที่เช่าซื้อคืนจากโจทก์ การที่จำเลยไปยึดรถที่เช่าซื้อจากโจทก์โดยไม่มีสิทธิ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ธนากร

้ติดค่างวดรถ3งวดเข้างวดที่4
ไฟแนนซ์​บอกธนาคารเลิกสัญญาเช้าควรทำยังไงครับไฟแนนซ์บอกรอน่างานจะมีฝ่ายติดตามไปหาคุณให้รอแล้วคุยกับเข้าเลยจะทำไงครับ

อำนาจ ประสิทธ์สุวรรณ

ผ่อนค่างวดไม่ตรงตามกำหนดครบ 3 งวดวันที่ 10 ที่ผ่านมา ครบงวดที่ ว แต่ไปชำระ 1 งวดวันที่ 12 ช้าไป 2 วันทางฝ่ายติดตามซึ่งเป็น
Out source ของธนาคารกรุงศรีออโต้ ซึ่งเคยได้มาก่อนจะเอาค่้าต่อสัญญาอย่างเดียวอย่างนี้จะทำยังไงได้บ้างครับ

ณัชชา แก้วสีคร้าม

อย่างติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ที่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไว้เพราะค้างส่งมาประมาณ8-9เดือนเนื่องจากตอนนั้นเลิกกับแฟนแล้วหนีมาอยู่กรุงเทพอย่างจะติดต่อผ่อนส่งต่อค่ะต้องทำไงคะกลัวเค้ามาจับค่ะ

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ:
อีเมล์:
คำถามป้องกันการ Spam (ตอบก่อนตั้งกระทู้):
Please leave this box empty:

มารดา เรียกอีกอย่างว่า...:
บิดา เรียกอีกอย่างว่า...:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง